032/310-040, info@kostanov.co.rs

Средње образовање

Информације

У Установи „Коста Новаковић“ може се стећи средње образовање у трајању од 3 или 4 године, у зависности од изабраног смера. Заинтересовани који имају завршен трећи степен, могу се доквалификовати на четврти степен. Током образовања стичу се неопходна знања, како би по завршетку школовања приступили радном односу или наставку школовања.

Више информација можете добити на:

032/ 322-471, 322-636

Имате питање?