032/310-040, info@kostanov.co.rs

"Коста Новаковић" - Чачак

ОБАВЕШТЕЊЕ

Сви предузетници који су водили пословне књиге по принципу простог књиговодства, од 01.01.2019. године обавезни су да пређу на двојно књиговодство.

Годинама вршимо обуке за вођење пословних књига по принципу двојног књиговодства и напомињемо да Установа има акредитован програм за вођење пословних књига од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на основу чега издаје Уверење које се третира јавном исправом.

Сви заинтересовани могу се одмах јавити на број телефона: 032/322-636, или лично доћи у просторије Установе, у Улици Жупана Страцимира број 9.


Неформално образовање
Стручна оспособљавања

Кроз нашу Установу прође годишње и до 3000 полазника заинтересованих за различите образовне програме...

Преквалификације и доквалификације

Имате питање?