032/310-040, info@kostanov.co.rs

Школа рачунара

Курсеви рачунара

У нашој Установи се могу стећи и знања из области информатике и рачунарства. Преко 20 година провереног рада у овој области од основних рачунарских курсева па све до напредних специјалистичких курсева. Искусни предавачи гаранција су да ће сваки полазник добити потребну пажњу и помоћ како би успешно савладао градиво предвиђено планом обуке. Савремена опрема уз ауторизоване приручнике дају могућност полазницима за квалитетан практични рад.

Више информација можете добити на:

032/ 322-471, 322-636

  • Предавачи са вишегодишњим искуством
  • Групни и појединачни рад
  • Квалитетан програм курса
  • Савремени рачунари

Имате питање?