032/310-040, info@kostanov.co.rs

Спољни сарадници

Од оснивања Установе, поред стално запослених, велики допринос у раду на реализацији не малог броја обука, дају дугогодишњи професионални сарадници. Ту су професори страних језика, професори информатике, дипломирани економисти, текстилни инжењери, инструктори за стручна занимања, без којих Установа не би могла да оствари запажене резултате.