032/310-040, info@kostanov.co.rs

Преквалификације и доквалификације

Информације

Неформално образовање одраслих подразумева организовање процеса учења одраслих на основу посебних програма ради стицања знања и вештина усмерених на лични развој. У листи су наведена нека од занимања за која вршимо стручно оспособљавање.


Више информација можете добити на:

032/ 322-471, 322-636

Имате питање?