032/310-040, info@kostanov.co.rs

Историјат

Установа за КОД “Коста Новаковић” основана је 21.марта 1955.године као Раднички универзитет “Коста Новаковић”, од јединице локалне самоуправе како би задовољио потребе тржишта за стручним усавршавањем. Већ у самом почетку рада Установа је оправдала иницијативу оснивача и окупила знатан број радника и полазника, који је обележен организовањем курсева за стручно оспособљавање радника. Делатност је касније, сходно захтевима привреде, проширена и на разне обуке, курсеве, семинаре и слично. Уследило је отварање одељења средњих школа и припремних одељења за упис у средње школе, све до наставе у сарадњи са високошколским установама.

Увођењем нових информационих технологија Раднички универзитет креће са описмењавањем за рад на рачунарима, те тако 24.фебруара 1992.године при овој Установи почиње са радом школа рачунара, прва у Чачку, али и у Србији. План и програм је обухватао обуку од курсева за апсолутне почетнике до специјалистичких обука. За само дванаест година рада процењено је да је те врсте обуку прошло преко 8500 полазника.

При тадашњем Радничком универзитету (који је на седници Скупштине општине Чачак одржаној 27.01.1994.године по Одлуци исте променио назив у Установу за КОД “Коста Новаковић” Чачак), осим центра за неформално образовање постојао је и центар за основно образовање одраслих који се бавио описмењавањем кадрова који су евидентирани као неписмени, као и младих који из разноразних разлога нису завршили потпуно основно образовање. Установа је добитник више јавних признања, од којих су нека:

  • признање “Златно слово” коју је Установи 1985.године доделио Републички акциони одбор за елементарно образовање одраслих
  • “Повељу” 2000.године, коју додељује Југословенско удружење рачуновођа .

Установа „Коста Новаковић“ је у току вишедеценијског рада усклађивала шифру основне делатности са Законом о класификацији делатности, и она је сада 8559 – остало образовање.