032/310-040, info@kostanov.co.rs

Акредитације

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.022-03-90/2014-24 од 29.12.2014.године донело је Одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације (инвалидна лица) за следеће обуке:

  • пословни секретар
  • информатичка обука
  • дактилограф
  • вођење пословних књига

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, на основу члана 18.став 7. Закона о образовању одраслих (Службени гласник РС, бр.55/13) и члана 23. став 2. Закона о државној управи (Службени гласник РС, бр.79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 2. став 1. Правилника о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих (Службени гласник РС, бр. 89/15, у даљем тексту: Правилник), донело је решења о одобравању статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих бр.решења:

  1. 611-00-0187/2016-03 од 27.09.2016.;
  2. 611-00-0185/2016-03 од 27.09.2016.;
  3. 611-00-0189/2016-03 од 27.09.2016.;
  4. 611-00-0186/2016-03 од 27.09.2016.;
  5. 611-00-00184/2016-03 од 02.02.2017.;
  6. 611-00-00188/2016-03 од 11.01.2017.