032/310-040, info@kostanov.co.rs

Менаџмент

Стручни тим Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак својим вишегодишњим радом и константним усавршавањем испред себе увек поставља највише циљеве у области образовања и стручних усавршавања.

Запослени у Установи:

Весна Никитовић
Директор Установе

Нина Никитовић
Референт за нормативно - правне послове

Бојан Пауновић
Референт за нормативно - правне послове

Маријана Тодоровић
Референт за нормативно - правне послове