032/310-040, info@kostanov.co.rs

Неформално образовање

Информације

Неформално образовање одраслих подразумева организовање процеса учења одраслих на основу посебних програма ради стицања знања и вештина усмерених на лични развој. У листи су наведена нека од занимања за која вршимо стручно оспособљавање.


Вршимо стручна оспособљавања за звање:

књиговођа kувара сервисера за белу технику
конобара пословних секретара руковаоца грађ. машинама
фризера дактилографа руковаоца парних котлова
вулканизера керамичара педикира-маникира
масера козметичара кројача
иконописаца месара kувара
новинара радио и ТВ механичара и др. занимања

Уколико на листи није занимање за које сте заинтересовани, више информација можете добити на:

032/ 322-471, 322-636, 310-040

Имате питање?