032/310-040, info@kostanov.co.rs

Школа страних језика

Курс норвешког језика

Kурс норвешког jeзика, доступан на нивоима А1, А2, B1 и B2  побољшаће ваше знање норвешког језика у свакодневној комуникацији или пословном окружењу, а све то уз помоћ наших предавача. Курс је осмишљен тако да уз велики број активности поправите вештину говора, слушања, читања, писања и знање граматике уз константно проширење фонда речи.

Више информација можете добити на:

032/ 322-471, 322-636

Желите да поправите своје знање?Добродошли...


Позовите нас: 032/222-471

  • Предавачи са вишегодишњим искуством
  • Групни и појединачни рад
  • Акредитованo
  • Повољне цене

Имате питање?